Банкеръ Daily

Новини

От 30 юни Трейс груп холд започва изплащането на дивидентите за 2010 година

Паричен дивидент в общ размер на 578 947.37 лв. за 2010 г. ще разпредели Трейс груп холд АД - София (T57), реши проведеното на 13 юли общо събрание. Брутната сума за една акция е 0.2631579 лева. Акционерите физически лица ще вземат по 0.25 лв. след приспадане на дължимия данък.
Изплащането на дивидент ще започне от 30 юни и продължава до 30 септември.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 27 юли. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във