Банкеръ Daily

Новини

ОТ 30 ЯНУАРИ ТЪРГУВАТ АКЦИИТЕ НА СОФАРМА ТРЕЙДИНГ

От днес 30 януари (сряда) акциите на Софарма Трейдинг АД - София се въвеждат за търговия на фондовата ни борса. Те са регистрирани на Неофициален пазар на акции, сегмент А, с борсов код: SFTRD. Емисията, с ISIN код: BG1100086070, е в размер на 30 млн. лева, разпределени в 30 млн. броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от един лев за всяка.
Фармацевтичната компания Софарма АД държи 99% от акциите с право на глас в дружеството, което се занимава с търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във