Банкеръ Daily

Новини

От 30 август връщат книжата на Интеркапитал ПД на борсата

От 30 август (четвъртък) се възстановява търговията с емисията облигации, издадена от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София (4ICA), с ISIN BG2100019079, съобщиха от БФБ-София.


Емитентът не е спазил предварително обявения график за извършване на плащания съгласно потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект и не е извършил амортизационно и лихвено плащане към облигационерите към 14 август 2012 година. В тази връзка търговията с емисията е временно преустановена.


Независимо от горното БФБ-София ще възстанови търговията с емисията облигации три работни дни след публикуването на настоящото уведомление, т.е. считано от 30 август, уточниха от борсовия оператор. При калкулирането на цената за сетълмент ще бъде използвана новата остатъчна стойност на главницата на облигациите в съответствие с графика заложен в одобрения проспект. Ежедневното пресмятане на натрупаната на лихва ще бъде възстановено след издължаване на забавеното купонно плащане.


Въвеждането на поръчки за покупка и продажба на горепосочената емисия следва да бъде съобразено с горната информация, казаха от БФБ-София.


Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт, което инвестира в недвижими имоти, изповядва философията на изчистения бизнес модел купи-изгради-продай. Стратегията на фирмата предвижда изграждане на ваканционни комплекси с потенциал за развитие и търсене. Дружеството избягва инвестиции в презастроени курорти. Именно за това за двата действащи проекти бяха избрани село Ахелой и к.к. Боровец.


Акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт се търгуват свободно на Пазар на дружества със специална инвестиционна цел на пода на БФБ-София, както и на пода на алтернативната система за търговия за нови компании NewConnect на Варшавската фондова борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във