Банкеръ Daily

Новини

ОТ 3 ДО 5 ДЕКЕМВРИ Е ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА БИЛБОРД

Билборд АД е първата компания от българския рекламен бранш, която ще листне акциите си на БФБ-София. Лидерът в дигиталния печат у нас ще реализира първично публично предлагане от 5-ти до 7-ми декември 2007 година. Ще бъдат предложени 1.5 млн. броя акции, а емисионната (продажната) цена на новите акции ще бъде определена по метода бук-билдинг като очаквания ценови диапазон е 5.50 лв. - 7.50 лева. Мениджър на емисията е Първа Финансова брокерска къща ООД.
Билборд е водещата компания в широкоформатния печат у нас, която разполага с най-съвременно оборудваната печатница на Балканския полуостров. Със стратегията си да инвестира изцяло в нови и модерни технологии, дружеството е неоспорим лидер по качество на продуктите, които изработва.
В пазарния си сегмент Билборд има редица стратегически бизнес предимства, по отношение на които почти няма конкуренция у нас. Сред тях са изработката на огромни по площ мегабордове и други материали за външна реклама, изпълняването на уникални като качество и тираж поръчки, както и печат с всякакъв размер върху различни нестандартни материали. Компанията е и единствената у нас, която предлага комплексни решения за производство на външна и интериорна реклама - от проектиране до монтаж на изработените материали.
Освен в областта на широкоформатния печат Билборд АД развива много успешен бизнес и в офсетовия печат чрез дъщерното дружество Дедракс. В тази дейност стратегията на компанията също е да предлага качество без конкуренция, благодарение на инвестиции в най-модерната техника у нас. Мощни пазарни предимства на дружеството са възможността за печат във всички познати формати и в много кратки срокове както и пълната гама от довършителни операции, която не се предлага от нито една от останалите компании на пазара.
Друга печеливша част от групата Билборд е дъщерното дружество Моушън артс, изградило рекламната мрежа в столичното метро. Компанията управлява рекламните площи в поздземната железница под наложената търговска марка Метрореклама. Моушън артс е пионер и в нов сегмент от рекламния бизнес със сериозен потенциал за развитие - интериорната реклама в големи търговски вериги, една от които е Билла.
Бизнес процесите в групата Билборд се управляват от уникална интегрирана информационна система, която силно повишава качеството и ефективността на работата. Всички пазарни предимства на групата, високото качество на работа, както и изключително доброто познаване на българския пазар са осигурили на фирмата доверието на значителен брой лоялни клиенти.
Билборд ще използва набраните в рамките на първичното публично предлагане средства, за да финансира своята инвестиционна програма. Основна цел на компанията е, в отговор на нарасналите потребности на бурно развиващия се рекламен пазар у нас, да увеличи производствения капацитет на своите дъщерните дружества и по този начин да осигури чувствителен ръст в продажбите на групата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във