Банкеръ Daily

Новини

ОТ 29 НОЕМВРИ СТАРТИРА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ

От днес (29 ноември), се приемат оферти за закупуване на акции от първичното публично предлагане на Агрия груп холдинг. Съгласно проспекта ще бъдат предложени общо 1.7 млн. бр. акции по метода букбилдинг с минимална цена 9 лв. и ценови диапазон от 9 до 13 лева. Поръчки в предлагането, чийто водещ мениджър е ТБ ОББ, ще се приемат до 3 декември, като те могат да бъдат пазарни и лимитирани.
При успешно реализиране на предлагането, капиталът на компанията ще бъде увеличен от сегашните 5.1 млн. лв. на 6.8 млн. лева.
С набраните средства компанията ще финансира инвестиционната си програма и увеличаване капитала на дъщерните си дружества. Плановете предвиждат да се увеличат двойно продажбите до 2012 г., а счетоводната печалба да нарасне от 1.7 млн. лв. в края на 2007 г. до близо 10 млн. лв. в края на 2012 година.
Предметът на дейност на холдинга е много широк, като той обхваща агробизнес, преработвателна промишленост, хранително-вкусовата промишленост и възобновяеми енергийни източници с акцент преработка на земеделски продукти.
Част от набраните средства при публичното предлагане ще се насочат за изграждането на завод за производство на растителни масла, а по-нататък ще бъде въведена и инсталация за производство на биодизел с капацитет за преработка на 100 хил. т суровина и между 35 - 40 хил. т краен продукт - сурово олио и биодизел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във