Банкеръ Daily

Новини

От 28 март започва търговията с правата от увеличението на капитала на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ

Търговията с правата от увеличението на капитала на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София (6EE) започва от 28 март (понеделник), съобщиха от БФБ-София. Решението е във връзка с подадено заявление за допускане до търговия от дружеството със специална инвестиционна цел.
Емисията права е с ISIN код: BG4000008111 и е в размер на 1 303 374 броя. Срещу тях могат да се запишат 5 213 496 нови акции всяка с номинална стойност от по 1 лв. и емисионна стойност 1.30 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във