Банкеръ Daily

Новини

От 28 март започва продажбата на прва от увеличението на капитала на Еврохолд България

От 28 март (понеделник) Еврохолд България започва да продава на БФБ-София правата за участие в увеличението на капитала му. Това ще стане чрез издаване на 62 497 636 броя права срещу които могат да се запишат 62 497 636 нови акции с номинална и емисионна стойност от по 1 лв. всяка.
При успешно приключване на процедурата капиталът на Еврохолд ще нарасне двойно - до 124 995 272 лева. Според представената информация, той ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 624 409 бр. нови книжа. Правото да участват имат лицата, придобили акции към 18 март.
От дружеството очакват нетната сума на приходите от публичното предлагане да възлезе на около 62 405 016 лева. Привлечените средства ще се използват за оперативната дейност на трите подхолдинга - застрахователен, автомобилен и лизингов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във