Банкеръ Daily

Новини

От 28 март започва процедурата по увеличение на капитала на Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ

Едно дружество със специална инвестиционна цел - Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ, от 28 март започва да продава на БФБ-София правата за участие в увеличението на капитала му.
Срещу издадените 1 303 374 права на инвеститорите се предлагат 5 213 496 нови обикновени акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.30 лв. за дял. Записването на новите книжа започва от 28 март и трябва да приключи на 9 май.
В увеличението на капитала ще могат да се включат всички, които са успели да си купят книжа от ФЕЕИ до 23 март.
С новите книжа капиталът на дружеството ще бъде увеличен от 1 303 374 лв. на 6 516 870 лева. Сега се очаква БФБ-София да определи дата за начало на търговията с правата. От дружеството очакват нетен размер на постъпленията от предлагането от 6 731 586.80 лева.
Фондът възнамерява да използва средствата си за инвестиране във вземания основно в сферата на енергийната ефективност. С тях няма да се финансират придобивания на други дружества и могат да бъдат използвани за погасяване, намаляване или обратно изкупуване на дълг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във