Банкеръ Daily

Новини

ОТ 26 МАЙ ВЪВЕЖДАТ ЗА ТЪРГОВИЯ АКЦИИТЕ НА ЕВРОПА ЛАЙН ГРУП

От 26 май 2008 г. (понеделник) се въвежда за търговия емисията акции, издадена от Европа Лайн груп АД - София, съобщиха от БФБ-София.
Тя е регистрирана на Неофициален пазар на финансови инструменти, Неофициален пазар на акции, сегмент А на борсата, а присвоеният й борсов код е ELG.
Емисията, с ISIN код BG1100105078, е в размер на 50 хил. лв., разпределени в 50 хил. обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми книжа с номинална стойност от един лев всяка. - Съгласно проспекта, цената на въвеждане за търговия е 20 лева.
Представляващи дружеството са Симеон Топчийски - изпълнителен директор и Николаос Богониколос - председател на Съвета на директорите. Предмет на дейност на Европа Лайн груп АД е свързан с консултантска дейност в областта на европейските фондове и политики, осъществяване връзки с български и чуждестранни пазари, както и търговска дейност и участие в чужди и местни фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във