Банкеръ Daily

Новини

ОТ 22 ОКТОМВРИ ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ И ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ ПРЕДЛАГАТ ОБЩ ПРОДУКТ

От 22 октомври (понеделник) инвестиционният посредник ЕЛАНА Трейдинг започва да предлага кредити на Овъргаз Капитал АД, обезпечени с акции на компании в индекса BG40. Двете компании сключиха споразумение за предлагане на кредит, обезпечен с ценни книжа, специално за клиентите на посредника, които имат акции в компании от BG40, а също така и за вложителите във взаимни фондове ЕЛАНА.
До новата услуга ще имат достъп клиенти в цялата национална мрежа от инвестиционни центрове ЕЛАНА в София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Русе, Стара Загора, Плевен и Шумен. Кредити от минимум 10 хил. до 80 хил. лв могат да се получат от индивидуални и институционални инвеститори, като размерът на отпусканата сума представлява 70% от обезпечението - стойността на акциите на БФБ-София на клиентите на ЕЛАНА Трейдинг или пък стойността на акциите/дяловете на вложителите в петте взаимни фонда на ЕЛАНА.
Срокът за кредита е от 3 до 12 месеца, като годишният лихвен процент е 13 на сто. Кредитът се погасява чрез ежемесечни лихвени плащания, като главницата по кредита заедно с лихвата за последния месец се изплащат наведнъж в края на периода на кредита. Стойността на обезпечението се изчислява по пазарни цени на акциите на BG40 към датата на подаване на искане за кредит, а за акциите/дяловете на фондовете на ЕЛАНА - по цени на обратно изкупуване за деня.
Според Радослава Масларска, изпълнителен директор на ЕЛАНА Трейдинг новият продукт възниква на основата на увеличения интерес на все повече инвеститори към участие в борсовата търговия. Чрез него се предлага още една възможност за рефинансиране срещу притежавани акции в партньорство с Овъргаз Капитал. Той позволява на клиентите да се възползват от т.нар. лостов ефект (ливъридж) и да инвестират в борсата с вероятна по-голяма възвръщаемост, като, трябва да се има в предвид, че това е придружено и с поемането на по-висок риск.
Кредити, обезпечени с акции в компании в BG40, е втора възможност, която ЕЛАНА предлага на своите клиенти, след като през юни стартира съвместно с ТБ Алианц България първите кредити за вложители във взаимните й фондове на пазара.
ЕЛАНА Трейдинг е инвестиционен посредник с челни пазарни позиции в търговията на финансовите пазари и инвестиционното банкиране в България. Анализите и прогнозите на ЕЛАНА Трейдинг за финансовите пазари се публикуват от водещи информационни агенции като Блумбърг и Ройтерс. Към края на септември 2007 г. компанията обслужва общо 668 сертификата за електронната система за търговия на БФБ - София - COBOS, като само за 9 месеца от годината броят на клиентите се е увеличил с 297 души. ЕЛАНА Трейдинг е част от холдинговата структура на инвестиционна компания ЕЛАНА - българска финансова небанкова институция с над 16-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на местния финансов пазар, която управлява активи за близо 300 млн. лв. и е обслужвала повече от 40 000 клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във