Банкеръ Daily

Новини

ОТ 22 ЯНУАРИ НОВИТЕ АКЦИИ НА ФОРМОПЛАСТ СЕ ТЪРГУВАТ НА БОРСАТА

От 22 януари са въведени за търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент А на БФБ-София АД акциите от последваща емисия ценни книжа, издадени от Формопласт АД - Кърджали. Тя е с ISIN код BG11FOKAAT18 и е в размер на 3 575 440 лева. След увеличението, капиталът на компанията е 3 798 905 лв. разпределен в същия брой обикновени поименни безналични акции с номинална стойност на една акция от един лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във