Банкеръ Daily

Новини

ОТ 20 СЕПТЕМВРИ ЕЛАНА ЕВРОФОНД ЗАПОЧВА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ДИВИДЕНТИТЕ ЗА 2007 Г.

От 20 октомври започва изплащането на дивидента на акционерите на инвестиционното дружество ЕЛАНА Еврофонд, съобщиха от компанията. Брутният дивидент, който ще получат те е в размер на 14.418418 лв. за акция, като на физическите лица ще бъде удържан данък 5% при източника, поради което ще получат нетен дивидент от 13.697497 лв. за акция. Акционерите, които са юридически лица, не дължат подобен данък.
Изплащането на дивидентите ще продължи три месеца. Акционерите, които желаят да получат дивидента си по банков път, трябва да предоставят банкова сметка в най-близкия инвестиционен център ЕЛАНА. Тези, които биха желали да получат плащането на каса, също трябва да се обърнат с тази информация към най-близкия до тях инвестиционен център ЕЛАНА.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите, т.е. 2 октомври 2008 година.
Общото събрание на акционерите на ИД ЕЛАНА Еврофонд АД, проведено на 18 септември, взе решение да разпредели печалбата на дружеството от 2007 г., в размер на 444 058 лв., като дивидент.
ЕЛАНА Еврофонд (нискорисков профил) е част от Взаимни фондове ЕЛАНА, които са организирани и управлявани от ЕЛАНА Фонд Мениджмънт - един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 г., който понастоящем предлага 7 взаимни фонда и индивидуални портфейли и обслужва близо 4000 корпоративни и индивидуални инвеститори. Фонд мениджърът управлява активи на стойност близо 80 млн. лв. към края на септември 2008 г., с което продължава да поддържа челна позиция сред управляващите дружества на пазара на българските взаимни фондове с пазарен дял от 16.11% (към 30 септември 2008 г.).
ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е част от семейството от компании на ЕЛАНА Финансов Холдинг, една от най-големите небанкови финансови институции в България със 17-годишен опит на българския финансов пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във