Банкеръ Daily

Новини

ОТ 20 ДЕКЕМВРИ СЕ ПРЕКРАТЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА ТБ БАКБ

По нареждане на директора по търговия на БФБ-София АД се прекратява регистрацията на емисията от облигации, с ISIN код: BG2100027049, на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД - София, регистрирана на Неофициален пазар, сегмент Неофициален пазар на облигации, от 18 декември 2007 година. Основанието за прекратяване то е настъпващия падеж на емисията на 22 декември 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във