Банкеръ Daily

Новини

ОТ 17 ОКТОМВРИ СТАРТИРА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ДОГОВОРЕН ФОНД ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

На Неофициален пазар, Пазар на други ценни книжа на БФБ-София е регистрирана емисия дялове на договорен фонд Ти Би Ай Съкровище с ISIN код BG9000013078. Размерът на емисията е променлив, а номиналната стойност на един дял е 20 лева. Датата на въвеждане за търговия е 17 октомври 2007 г. (сряда), като присвоеният борсов код е DFTBIS. Пазарната партида за търговия е един дял.
Фондът е част от портфейла на Управляващото дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД - София, чийто изпълнителен директор е Стоян Тодоров Тошев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във