Банкеръ Daily

Новини

От 15 септември в българските училища и детски градини стартира схемата „Училищен плод” на ЕС

От 15 септември в българските училища и детски градини стартира схемата „Училищен плод” на Европейския съюз. Днес правителството прие наредбата за условията и реда за прилагането й, съобщиха от правителствената пресслужба.
Целта на инициативата е изграждането при учениците на трайни навици за консумация на плодове и зеленчуци, а основен приоритет е подобряване на цялостното равнище на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести.
Програмната схема има и образователна страна, като нейна цел е да се повиши информираността на децата и учениците, както и на техните родители и учители, относно принципите на пълноценно и здравословно хранене. Предвижда се да бъдат придобивани знания за производството на плодове и зеленчуци, за техните хранителни качества и начините на употреба, за значението на консумирането на пресни плодове и зеленчуци за човешкото здраве, както и за принципите на здравословното хранене. Съпътстващите педагогически мерки могат да включват посещения в земеделски стопанства, в които се отглеждат плодове и зеленчуци и участие на учениците в процеса на отглеждането им. Предвижда се провеждане на информационни беседи, както и разпространение на информация чрез брошури, дипляни, цветни плакати, създаване (включително и от самите ученици) на интернет страници, видеоклипове, изложби, организиране на обществени празници с игри, томболи, викторини.
Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие” в сътрудничество с министерствата на здравеопазването и на образованието, младежта и науката. По програмата е заложено и съфинансиране от държавния бюджет.
Стартирането на инициативата се очаква да бъде в началото на следващата учебна година. Периодът на прилагане на програмата за всяка учебна година е от 15 септември до 31 май. Целевите групи, които тя обхваща, са деца на възраст от 3-та и подготвителна група в държавните, общински и частни детски градини, както и учениците от подготвителен до 4-ти клас, включително на държавните, общински и частни начални училища.
Наредбата изрично предвижда забрана за разпределянето в учебните заведения на генно модифицирани плодове и зеленчуци. В приложения са изброени плодовете и зеленчуците, които могат да се предоставят, графикът за сезонността им, както и порцията за едно дете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във