Банкеръ Daily

Новини

ОТ 15 ЮЛИ ЩЕ СЕ ТЪРГУВАТ НОВИТЕ АКЦИИ НА БИОИАСИС

От 15 юли (сряда) се въвежда за търговия на Неофициален пазар на акции, сегмент А последваща емисия от 200 хил. броя акции, с ISIN код: BG1100008082, издадена от Биоиасис АД - София (4OE).
След увеличението, капиталът на компанията вече е в размер на 400 хил. лв., рaзпределени в същия брой обикновени поименни, безналични с право на глас акции с номинална стойност от 1 лв. всяка една акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във