Банкеръ Daily

Новини

От 14 март започва прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за животновъди

От 14 март започва прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. Първият прием ще бъде за проекти по 121 мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантираните бюджети по мярката. Това обяви зам.-министърът на земеделието и храните г-жа Светлана Боянова, по време на пресконференция. По мярката могат да кандидатстват фермери за млекопроизводство от 2 и 3 категория за модернизиране на стопанствата, фермери за кокошки-носачки и свиневъди. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Светослав Симеонов, заяви, че се подготвят промени във връзка с децентрализация при разглеждането и одобрението на проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. Предвижданата промяна с одобрението на проектите ще става на регионално ниво.
Изп.-директор на Националната служба за съвети в земеделието инж. Любомир Маринов, информира, че службата ще продължи да изготвя безплатни бизнес планове на кандидатите по мярка 141, както и ще консултира земеделските производители по различни въпроси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във