Банкеръ Daily

Новини

От 14 юни отново ще се приемат проекти по Програмата за развитие на селските райони

От 14 юни отново ще бъде възобновен приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на пресконференция днес, на която новият заместник министър на земеделието и храните Светлана Боянова и изпълнителният директор на Държавен фонд ”Земеделие” Калина Илиева представиха промени по прилагането на програмата.
„Графикът за подновяване на приема по отделните мерки на програмата беше публикуван на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие” още преди месец, но за по- голяма информираност на кандидатите на програмата, бихме искали отново да съобщим датите и мерките, по които отново ще могат да се подават проекти”, каза заместник министър Светлана Боянова. От юни инвестиционни предложения по ПРСР ще могат да се подават по всички мерки с изключение на 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” само в частта за покупка на нова земеделска техника, бюджетът за което е изчерпан до края на програмния период 2007-2013 г. Специално по Мярка 121, обаче, от 19 юли ще могат да се подават проекти по гарантираните бюджети, тоест за биологично производство, по линия на Нитратната директива, както и за преструктуриране на фермите в животновъдния сектор, подчерта Светлана Боянова.
Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева съобщи, че към днешна дата по Програмата за развитие на селските райони вече са изплатени 850 млн. лв. европейски и национални средства. Това се равнява на 15% усвояемост на бюджета по програмата до 2013 г., което ни поставя на първо място по разплатени средства от еврофондовете, посочи Калина Илиева. Само за сравнение, при встъпването на новия екип на аграрнотото министерство и ДФ „Земеделие” през август миналата година, по Програмата за развитие на селските райони бяха усвоени едва 3% от средствата по програмата, припомни още Илиева. По отношение на договорените средства по програмата, към днешна дата те са около 1.3 млрд. лв. или 30% от бюджета й до 2013 г. като за обработка остават под 2 000 проекта.
Калина Илиева представи и основните промени в наредбите по Програмата за развитие на селските райони във връзка с новия прием на проекти от юни. С тях се предвижда удължаване на сроковете за обработка на подадените проекти по програмата до 5 месеца. Промените са свързани и с въвеждане на ограничения за получаване на по- високи от максималния размер помощи по отделните мерки на програмата чрез изкуствено разделяне на дадено юридическо лице, съобщи изпълнителният директор на фонд „Земеделие”. Тази промяна касае предприятия - партньори или свързани предприятия, по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. Досега това изискване се прилагаше само с контролен лист в процедурите на Държавен фонд „Земеделие”, но беше необходимо да се впише и в наредбите, посочи Калина Илиева. Тя припомни и, че промените в наредбите са изготвени в работни групи с участие на представители на различните асоциации, които са информирани с всички подготвени изменения и съответно са запознали и потенциалните кандидати по програмата. Предстои промените в наредбите да бъдат обнародвани в Държавен вестник на 18 май – вторник.
На днешната пресконференция Калина Илиева съобщи още, че днес са изплатени нови 22 проекта за биологично растениевъдство на стойност около 1 млн. лв. по Мярка 214 „Агроекологични плащания” по Кампанията за директни плащания 2009. Изплатени са и последните 140 заявления с изчистени застъпвания на площ за близо 9 млн. лева. Така общо изплатените директни плащания за 2009 г. възлизат на 848 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във