Банкеръ Daily

Новини

ОТ 13 ДЕКЕМВРИ СПИРАТ ВРЕМЕННО ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА МОСТСТРОЙ

Във връзка с проведено общо събрание на акционерите на Мостстрой АД - София от 12 декември 2007 г., на което е взето решение за намаляване номиналната стойност на една акция, без да се намалява капитала, по заповед на изпълнителния директор на БФБ-София АД, временно се спира търговията с акциите на дружеството за срок от 3 дена, считано от 13 декември 2007 година.
Срокът на временното спиране може да бъде удължен с решение на съвета на директорите на борсата и разрешение на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност до края на деня, в който се регистрира новата номинална стойност на акциите в Централен депозитар АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във