Банкеръ Daily

Новини

ОТ 10 НОЕМВРИ СТАРТИРА ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИТЕ НА ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Търговията с акциите на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ стартира от 10 ноември 2006 година. Съветът на директорите на БФБ-София АД регистрира на Неофициален пазар на акции емисията от 650 хил. акции с номинална стойност 1 лв., издадени от дружеството със специална инвестиционна цел. То увеличи капитала си от 500 хил. на 650 хил. лв., разпределени в 650 хил. бр. обикновени, безналични акции, които ще се предлагат с борсов код UNIP.
Юнивърсъл Пропъртис свиква общо събрание на акционерите на 18 ноември, което ще обсъди покупката на два мотела и продажбата на имотите, разработвани до момента. Фондът има намерение да придобие мотел Изток и мотел Ихтиман. Дружеството има закупено право на строеж на бизнес сграда в ж.к. Дружба 1, както и поземлен имот в ж.к. Люлин.
Дружеството е учредено от Юнивърсъл ООД с 51% и Любомир Манчоров, който притежава 19 на сто от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във