Банкеръ Daily

Новини

ОСЪМ АД ПРЕМИНАВА КЪМ ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Управителният съвет на Осъм АД, Ловеч, е насрочил редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15 ноември 2007 г., което трябва да приеме доклада за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2006 година. Акционерите ще гласуват и решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление, като трябва да освободят членовете на надзорния и управителния съвет от длъжност и отговорност за дейността им. Ще се обсъжда и възможността в състава на съвета на директорите да бъдат избирани освен физически, и юридически лица. Събранието трябва да избере членове на съвета на директорите и да определи възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. В дневния ред е и точката за допускане на възможността новоизбраните членове на съвета на директорите да извършват конкурентна дейност по смисъла на чл. 237, ал. 4 ТЗ. Общото събрание ще гласува за разширяване на правомощията на съвета на директорите, както и за овластяване мениджърите да увеличават капитала на дружеството в продължение на 5 години от вземане на това решение до номинален размер от 5 млн. лв. при условията на чл. 195 и 196 ТЗ. Всички приети решения ще бъдат отразени в новата изменена редакция на устава на дружеството. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 30 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.
Осъм АД, което е част от Група Технология на металите, се занимава с производство на висококачествени отливки от сив и сферографитен чугун.
Акционерният капитал на ловешкото предприятие в момента е 199 126 лева. Най-голям акционер е Алуенджиниринг Лимитид с 52% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във