Банкеръ Daily

Новини

Остава един месец за офериране на зърно пред Разплащателната агенция

Срокът за предлагане на оферти за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница и ечемик - реколта 2009 пред – Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие” изтича на 31 май. Това съобщиха от Министреството на земеделието. В тази връзка от фонда напомнят на всички зърнопроизводители, които имат интерес, да предложат непродадените си количества зърно на Разплащателна агенция. Държавен фонд „Земеделие” приканва също всички заинтересовани публични складове и регистрирани зърнохранилища и по специално такива от областите Плевен, Разград, Търговище, Шумен и Ямбол, да подадат заявления за сключване на договори за съхранение на интервенционните количества. Условията, на които трябва да отговарят складовете и начина на кандидатстване, могат да бъдат открити на Интернет страницата на Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие” на следния адрес - www.dfz.bg
Към 22 април в сектор „Полски култури” на фонда са постъпили общо 54 оферти за 77 809.17 тона зърно, от които 52 оферти са за изкупуване на 70 159.170 тона ечемик и 2 оферти за изкупуване на 7 650 тона пшеница. От тях 4 оферти са отхвърлени по документи, 8 са отхвърлени след анализ на качествените показатели на зърното и 6 са оттеглени от оферентите.

Одобрените за приемане в интервенционните складове оферти са общо 36 за 52 408 тона ечемик и 3 650 тона пшеница. От одобрените оферти 12 вече са платени, а по 9 предстоят плащания. Изплатеното количество зърно е 10 527,194 тона при средна цена от 105 евро за тон. Други 10 оферти са насочени за вкарване на количествата в интервенционни складове, а по 5 оферти се търсят складове за съхранението на зърното – в областите Плевен, Разград, Търговище, Шумен и Ямбол. В случай, че в изброените области не се намерят складове, зърното ще се пренасочи към такива в други области, с които ДФЗ – РА вече има сключени договори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във