Банкеръ Daily

Новини

Осребряват имущество на обявената в несъстоятелност фирма Емси Стил

Владимир Петков - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Емси Стил ЕООД по т.д. № 71 по описа за 2009 г. на Софийския градски съд, обявява на интересуващите се, че на 11 май от 09.00 до 12.00 ч. в канцеларията на синдика, находяща се в София, ул. Солунска № 41, ет.2, ап.7 ще се проведе продажба на обособени части от имуществото на дружеството.
Става въпрос за офис оборудване при начална цена, от която ще започне продажбата 2 857 лева. Продават се и стоки при начална цена, от която ще започне продажбата 31 218 лева.
Желаещите да закупят обособените части могат да преглеждат същите всеки работен ден през периода от 26 април до 5 май - след предварителна уговорка със синдика за конкретния ден и час.
Книжата, относно продаваемите обособени части са на разположение на всеки заинтересуван и могат да се преглеждат в канцеларията на синдика след предварителна уговорка.
Наддавателни предложения се приемат в канцеларията на синдика на 11 май от 09.00 до 12.00 часа.
Квитанцията за внесения задатък следва да се представи от наддавача, заедно с предложението му, поставени в запечатан плик. Кандидатът, обявен за купувач на всяка от обособените части следва да внесе държавна такса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във