Банкеръ Daily

Новини

Основната задача пред Сребърния фонд е повишаване на доходността от активите му

Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) е провел днес първото си заседание под председателството на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. На заседанието са били коментирани бъдещите насоки в работата на Управителния съвет, проектът на Правилник за дейността му, актуалното състояние на Сребърния фонд, както и първоначални гледни точки по стратегическото му управление.
Членовете на Управителния съвет са откроили като основна краткосрочна задача очертаване на възможностите за повишаване на доходността от активите на Сребърния фонд в БНБ. Изтъкната е и необходимостта от евентуални промени в Закона за Сребърния фонд в контекста на изработката на краткосрочен план и дългосрочна стратегия за неговото управление.
Необходима е визия как да се развива Фондът и едновременно с това трябва да се мисли как да се промени законът, за да се осигури възможност за инвестиции в българската икономика. При това трябва да се гарантира запазване на доходността от активите на фонда в дългосрочна перспектива, обобщи вицепремиерът Симеон Дянков. На заседанието социалният министър Тотю Младенов е коментирал необходимостта от обвързване на политиката по управление на активите на фонда с дългосрочната визия за реализацията на реформата в пенсионната система.
Управителният съвет на Фонда е одобрил дългосрочната му инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда. Съветът определя и видовете, структурата, инвестиционната политика, инвестиционния хоризонт и параметрите за измерване, оценка и контрол на доходността и риска на инвестиционните портфейли.
В състава на управителния орган с решение на Министерския съвет като заместник-председател влиза министърът на труда и социалната политика, представители на Министерството на финансите, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, представители на национално представените организации на работодателите, на работниците и служителите, както и подуправител на НОИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във