Банкеръ Daily

Новини

Основна банкова сметка за всеки в ЕС

Всеки, който пребивава законно в Европейския съюз, трябва да има право да открие основна разплащателна сметка и това право не следва да бъде отказвано въз основа на националност или място на пребиваване, заявиха евродепутатите, които гласуваха по законопроекта на ЕС в тази област днес. Таксите и правилата за тези сметки следва да бъдат прозрачни и сравними и да бъде лесно да се премине към друга банка.


В днешния свят потребителите, както и секторът на търговията на дребно, зависят от достъпа до съвременни платежни услуги. Предоставянето на електронни платежни услуги не е много скъпо и те могат да направят живота на потребителите по-лесен, освен това ще повишат ефективността на бизнеса и ще спомогнат за модернизиране на икономиките ни. Затова ЕП счита, че е необходимо спешно да се изиска от банките да предоставят тези услуги и дадат възможност на потребителите да направят информиран избор.


След като парламентът разгледа предложението, сега се очаква от страните членки да направят същото, така че да можем да работата да бъде завършена до пролетта на следващата година, заяви докладчикът Юрген Клуте от Германия след гласуването.


Парламентът настоява всички доставчици на платежни услуги да бъдат задължени да предлагат основни разплащателни сметки, с някои изключения, които ще се решат от страните членки на ЕС, на базата на обективни основания. Тези сметки могат да бъдат открити от всеки законно пребиваващ в ЕС, при условие че има реална връзка с държавата членка. В този случай доставчикът на платежни услуги няма да има право на отказ.


Всеки, който открива собствена разплащателна сметка, трябва да бъде информиран за структурата на таксите и да може да сравни предложенията за различните сметки. Тази информация трябва да бъде ясна и стандартизирана в целия ЕС. Във всяка държава членка на ЕС трябва да има най-малко един независим уебсайт, който да сравнява таксите и лихвите, плащани от банките, заедно с техните нива на обслужване. Депутатите потвърдиха, че банките ще бъдат задължени да информират клиентите си, че предлагат тези сметки.


Основната разплащателна сметка трябва да дава възможност на клиентите да плащат и да теглят пари в брой и да извършват платежни транзакции в рамките на ЕС, без да включва овърдрафт услуги. Всички доставчици на платежни услуги ще трябва да предложат тези сметки като част от тяхната присъща дейност, определяйки по-ниски такси за тях, отколкото за останалите си услуги, смятат депутатите.


Клиентите трябва да са в състояние да изберат друга основна сметка, предлагана от банка, намираща се в ЕС, срещу разумна такса. Банките също така трябва да пазят актуални данни за всички разплащания и да носят отговорност за всяко забавяне или загуби, свързани с процеса на прехвърляне, се казва още в текста.

Facebook logo
Бъдете с нас и във