Банкеръ Daily

Новини

Осигурени са 50 млн. лв. за финансирането на приоритетни инфраструктурни обекти за тази година

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще получи по бюджета си за 2011 г. допълнителни 50 млн. лв. за финансирането на приоритетни инфраструктурни проекти. Това реши правителството на днешното си заседание. Средствата ще бъдат осигурени от резерва на държавния бюджет за непредвидени и неотложни разходи.
От тях 8 млн. лв. ще бъдат изразходени за изграждането на връзка на магистрала „Хемус” с пътя за градовете Велико Търново, Русе и Силистра. За изграждането на дясно платно на магистрала „Марица” в участъка от км 99+820 до км 108+510 и реконструкцията и рехабилитацията на лявото платно са необходими 11.6 млн. лв. С 12 млн. лв. ще се обезпечат строително-ремонтните работи по Лот 31 „Рехабилитация и реконструкция на Южната дъга на околовръстния път на София и връзката за Младост. Средствата са за недопустими и допълнителни разходи за разплащане на влезли в сила решения на ВАС, увеличаващи стойността на обезщетенията за отчуждения на земи в обхвата на обекта.
Почти 2.5 млн. лв. са необходими за допълнително поддържащо финансиране за недопустими и допълнителни разходи по пътни проекти в изпълнение на първи етап от Оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”. Около 7 млн. лв. са разчетени за рехабилитацията на участъка Ямбол - Елхово. След пускането в експлоатация на ГКПП „Лесово” международният транспортен трафик между България и Турция значително е нараснал, което е довело до влошаване на транспортно-експлоатационните условия в този участък на пътя. Това налага неговата рехабилитация.
В рамките на отпуснатите допълнителни 50 млн. лв. от републиканския бюджет ще бъдат отделени 6 млн. лв. и за изграждането на осветление на пътните възли на магистрала „Люлин” при Софийския околовръстен път при Мало Бучино и Даскалово и ще се укрепи свлачище в участък от магистралата.

2,9 млн. лв. са предвидени за разплащане на влезли в сила решения на ВАС, увеличаващи стойността на обезщетенията за отчуждения на земи, за държавни такси по искови производства и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във