Банкеръ Daily

Новини

Ощо 293 620 881 лв. са задълженията на 401 граждани и фирми към НАП- Стара Загора

Общо 401 граждани и фирми фигурират в публичния бюлетин на некоректните клиенти към 31 март на офиса на НАП в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на приходната агенция. На 290 неизрядни платци от региона е наложена забрана за напускане на страната, отнети са задграничните им паспорти и разрешителните за носене на оръжие. Размерът на неплатените задължения към хазната възлизат на 293 620 881 лева.
Публичният бюлетин на длъжниците съдържа два списъка. Първият списък съдържа имената на физически и юридически лица, които имат неуредени публични задължения над 5000 лева, нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, и нямат вземания от банки и трети лица. В него фигурират 341 некоректни платци със задължения 276 101 454 лева. Във втория списък са включени имената на физическите и юридически лица, които не са платили в срок публичните си задължения над 5000 лв., разполагат с имущество (движимо или недвижимо), върху което е наложено обезпечение, нямат разрешение от Агенцията за приходите за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица. В него фигурират 60 длъжници с неплатени данъци и осигуровки в размер на 17 519 427 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във