Банкеръ Daily

Новини

Още две обслужващи дружества за Еларг фонд за земеделска земя

Еларг Агро ЕООД и Еларг Уинд ЕООД бяха одобрени от Комисията за финансов надзор като допълнителни обслужващи дружества на Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ, съобщиха от дружеството. Еларг Агро ще се занимава с комасация и управление на уедрените земи, а Еларг Уинд - с проучвания и анализи с цел идентифициране на земи, собственост на фонда, подходящи за изграждане нa ветроенергийни паркове, и последващото им управление.
Двете обслужващи дружества ще работят съвместно с Агроменидж АД, което отговаря за управлението на портфолиото от земи на фонда, които все още не са комасирани. Всяко едно от трите дружества ще управлява различни имоти на компанията в зависимост от визията на мениджмънта за бъдещата им реализация. Двете нови дружества ще допринесат за успешното развитие на фонда, като подкрепят досегашния му мениджмънт и подпомогнат осъществяването на успешни нови проекти, коментира Стоян Малкочев, изпълнителен директор на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя.
Дружеството със специална инвестиционна цел работи и с четвърто обслужващо дружество - АТА консулт ООД, което се занимава със счетоводната му дейност, след като беше одобрено от Комисията за финансов надзор през октомври тази година. Според Закона за дружествата със специална инвестиционна цел тези фирми могат да възложат на едно или повече търговски дружества да извършват дейностите, необходими за добрата работа на фондовете.
Фондът приключва деветмесечието с приходи от аренда в размер на 2.9 млн. лв., което е ръст от 16% спрямо същия период на предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във