Банкеръ Daily

Новини

Още 4.5 млн. лв. изплати ДФ „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони

Още 4.5 млн. лв. изплати Държавен фонд „Земеделие” тази седмица по сметките на бенефициенти с успешно изпълнени инвестиции по осем от мерките Програмата за развитие на селските райони за 2007-2013 година .
Субсидии в размер на 1 380 353 лв. са разплатени по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, а 1 595 802 лв. са средствата изплатени по публичната мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
За успешно изпълнените инвестиционни предложения по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране, 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, 431-2 Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи, 511 Техническа помощ, бенефициентите са получили общо 1 532 474 лева. Междувременно на провела се днес в ДФЗ Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП ) бяха одобрени нови 21 проекта на стойност 8 477 066 лв. по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности и мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия от Програмата за развитие на селските райони.
Предметът на инвестиции по двете мерки са основно за изграждане на фотоволтаични централи и развитие в областта на селски туризъм. Сред одобрените проекти е и инвестиция за оборудване на фирма за телекомуникационни услуги, както и изграждане на предприятие за пластмасови изделия.
Общата сума на одобрените разходи по проектите възлиза на 8.4 млн. лв., а одобрената субсидия е в размер на 6.1 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във