Банкеръ Daily

Новини

ОСЕМ ПЪТИ НАРАСТВА КОНСОЛИДИРАНАТА ПЕЧАЛБА НА ТК-ХОЛД ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА

За деветте месеца на тази година бившият приватизационен фонд ТК-Холд АД, София, е реализирал консолидирана печалба на обща стойност от 4.7 млн. лв., което представлява осем пъти повече от печалбата на групата към 30 септември 2006 година. Нетните приходи от продажби за периода са с 50 на сто по-високи и достигат до 28.6 млн. лв., докато разходите по икономически елементи нарастват само с 15 на сто до 21.3 млн. лева.
Общите приходи от дейността на групата в края на септември са в размер на 30.9 млн. лв., а общите й разходи за дейността - 22.8 млн. лева.
Холдинговото дружество има инвестиции в капитала на 23 дъщерни дружества, 12 асоциирани и в 8 други предприятия. От началото на тази година обемът на кредитите, отпуснати от дружеството майка, e 3.205 млн. лева. През отчетния период ТК-Холд е продало 70 564 свои акции от капитала на Випом АД на стойност 792 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във