Банкеръ Daily

Новини

Осем проекта на Министерството на културата на обща стойност 30 057 435 лева бяха одобрени за финансиране от Евросъюза


Осем проекта на Министерството на културата по приоритетна ос Устойчиво развитие на туризма на Оперативна програма Регионално развитие на обща стойност 30 057 435 лева бяха одобрени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно финансиране от Евросъюза. Схемата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма.
Осемте проектни предложения, които бяха одобрени и ще бъдат безвъзмездно финансирани от Евросъюза, са: Възстановяване и социализация на Национално-исторически архитектурен резерват – Плиска; Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика Червената църква край Перущица; Възстановяване на сградата на Кръстатата казарма (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, Видин; Античен културно-комуникационен комплекс Сердика; Социализация на Историко-археологически резерват Никополис ад Иструм; Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец; Възстановяване и социализация на Римска крепост Сексагинта Приста и Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица във Велико Търново.
Продължителността на изпълнението на проектите ще бъде 24 месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във