Банкеръ Daily

Новини

Осем допълнителни стъпки са необходими за осъществяване на електронното управление

За ускореното развитие на електронното управление в България са необходими осем допълнителни стъпки. Те са свързани с актуализация на правната рамка; извършване на координация от надведомствен орган; избор, внедряване и/или развитие на ключовите централни системи на електронно управление; приоритизация и внедряване на услугите на регистрите на ключови първични администратори; избор и реализация на приоритетни комплексни административни електронни услуги за гражданите и бизнеса; описание на процесите на услугите, които предлагат всички администрации, и реинженеринг по приоритетност; поетапно внедряване на системи за вътрешен електронен документооборот в администрациите, централна документооборотна система и присъединяване към централните системи на електронното управление; внедряване на централизирана система за управление на държавните такси по електронен път.
Това са изводите от доклад на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в който са анализирани състоянието и готовността на администрациите да участват активно в електронното управление. Докладът беше възложен с РМС 619/2010, което предвижда всички министерства и агенции да осигурят информация за броя на услугите, които предоставят, и възможностите те да бъдат електронни.
74% от администрациите, подали информация, определят предоставяните от тях услуги с най-висок обществен ефект. 12 процента не предоставят услуги на гражданите и бизнеса по Закона за администрацията. 4 на сто от ведомствата са заявили, че спецификата на услугите, които предоставят, не позволява те да бъдат електронни. 2 процента от анализираните администрации отчитат, че предоставянето на услугите им по електронен път не води до реализиране на съществени икономии. За реализирането на електронните услуги обаче ще са необходими допълнителни средства, които не са предвидени в бюджетите на организациите.
Мерките, които се предлагат в доклада, ще залегнат в пътната карта за реализиране на наскоро приетата Стратегия за електронно управление. Пътната карта е в процес на съгласуване и предстои да бъде внесена за приемане от МС през април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във