Банкеръ Daily

Новини

ОРЯЗВАТ СЪС 73 БРОЙКИ ЩАТА НА РЕГИОНАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО

Със 73 щатни бройки ще бъде намален броят на работещите в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), предвиждат утвърдените от правителството изменения и допълнения в Устройствения правилник на ведомството, съобщи правителствената информационна служба. С това общата численост на работещите ще бъде 1407 души. В момента те са 1480.
С 40 щатни бройки ще бъде увеличен броят на експертите в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. В момента те са 116. Решението е в резултат на нарасналите отговорности при усвояване на средствата от Европейския съюз и изпълнението на ОП „Регионално развитие”, което налага подсилване на административния капацитет на Управляващия орган на оперативната програма.
Намалява се и общата численост на служителите във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Броят на работещите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще бъде редуциран с 15 души, а в Дирекцията за национален строителен контрол с 40 щатни бройки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във