Банкеръ Daily

Новини

ОРЯЗВАТ ЩАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА

Правителството одобри промени в свои нормативни актове, които водят до намаляване на числеността на служителите в системата на Министерството на транспорта в унисон с политиката за оптимизиране на държавната администрация, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.
В централната администрация на Министерството на транспорта ще работят 12 души по-малко – щатът става 269 служители при 281 до сега. Други по-съществени промени са обединяването на дирекция „Връзки с обществеността” с „Протокол”, както и създаването на дирекция „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”, която ще осъществява функциите на звената по разследване на произшествия в транспорта.
С промени в устройствените правилници ИА „Морска администрация” и ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” намаляват съответно с 42 и 30 щатни бройки. Служителите в ИА „Морска администрация” стават 308, а в ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” в Русе – 160.
Извършват се и промени в Постановление №212 на МС от 1999 г. за създаване и преобразуване на административни структури и определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта. Освобождават се 106 щатни бройки от функция „Здравеопазване в системата на транспорта” в резултат на преобразуването на транспортната болница във Варна в ЕООД.
С днешното решение се увеличава единствено общата численост на персонала на ИА „Железопътна администрация” – от 45 на 55 щатни бройки, за създаването на нова дирекция „Оперативна съвместимост”. Цел на дирекцията е постигане на оперативна съвместимост на националната с трансевропейската железопътна система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във