Банкеръ Daily

Новини

ОРГТЕХНИКА ЗАДЕЛИ ПЕЧАЛБАТА СИ В РЕЗЕРВИТЕ

Акционерите на Оргтехника АД - Силистра са решили печалбата за 2008 г., в размер на 28 399.51 лв., да се задели в други резерви.
Това стана ясно след приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2008 г. и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка.
Всички членове на съвета на директорите са били освободени от отговорност за дейността им през 2008 година.
Избран е и Одитен комитет на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във