Банкеръ Daily

Новини

Оргахим е изнесъл продукти за Поликолор - Букурещ за 542 450 eвро

През периода от 3 до 17 май производителят на бои и лакове Оргахим АД - Русе е извършил продажби по рамков договор (сделки съгласно чл. 114, ал.1 ЗППЦК) към Поликолор АД, Букурещ, на обща стойност от 542 450 eвро.
За същиия период към Deko Professional Services SRL, Букурещ, са изнесени изделия на обща стойност 35 080 eвро, а продажбите към Деко Профешънъл Сервисис ЕООД, Русе, възлизат на 2 690 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във