Банкеръ Daily

Новини

ОРГАХИМ АД Е НА ПЕЧАЛБА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2006 ГОДИНА.

Печалбата на русенското предприятие Оргахим АД нарасна с 19% до 1.05 млн. лв. към края на първото шестмесечие на 2006 година. Това показва междинният неконсолидиран отчет, публикуван от БФБ - София. С 5.7% нарастват нетните приходи от продажби до 39.59 млн. лева. Компанията произвежда бои, лакове, лепила, други химикали, които намират приложение в различни браншове. Основните пазари са Турция, Гърция, Румъния, Египет, Централна Европа, Средния Изток и страните от ОНД. От началото на 2006 г. Оргахим АД е открило три свои представителства в Италия, Македония и Сърбия.
Основният капитал на дружеството възлиза на 503 хил. лв., а мажоритарен собственик с дял от 64.21 на сто е Уайтбийм Холдингс.
Оргахим АД беше на загуба за първото тримесечие на 2006 г. в размер на 658 хил. лева. За 2005 г. дружеството също е на загуба от 5.207 млн. лв., в сравнение с печалба за 2004 г. от 4.542 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във