Банкеръ Weekly

Новини

Орешарски участва в дебата на ЕС за преодоляване на младежката безработица

Министър-председателят Пламен Орешарски ще участва в заседанието на Европейския съвет на 27 и 28 юни в В Брюксел. Основните въпроси за дискусия на държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз са свързани с темите за младежката безработица, икономическата политика на ЕС, развитието на отношенията между ЕС и стратегическите партньори и преглед на напредъка по политиката на разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране.


По темата за младежката заетост ще се акцентира върху реформи в държави с високи нива на младежка безработица. Основните въпроси са свързани с действията на държавите-членки по отношение на трудовите пазари и системите за професионално обучение и образование в контекста на напредъка по изпълнението на съответните структурни мерки, облекчаването на данъчната тежест на работната сила и мобилизиране на всички инструменти в подкрепа на младежката заетост.


По отношение на дискусията за напредъка и развитието на икономическата политика на ЕС ще бъде обсъдено приключването на Европейския семестър за 2013 г., като държавните и правителствените ръководители ще утвърдят специфичните препоръки по страни. Като част от оценката на провеждането на икономическите политики на Съюза, ще бъде извършен преглед на изпълнението на Пакта за растеж и работни места. Очаква се дебатът по завършване изграждането на Икономическия и паричен съюз да бъде съсредоточена върху банковия съюз и постигането в краткосрочен план на съгласие по оставащите му градивни елементи.


По темата за прегледа на напредъка по политиката на разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране е възможно Европейският съвет да потвърди решение за определяне на дата за начало на преговори за присъединяване със Сърбия, както и за откриване на преговори за сключване на споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във