Банкеръ Daily

Новини

ОПРЕДЕЛИХА СЕРВИТУТ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ХЛОРАТОРНАТА СТАНЦИЯ СИМЕОНОВО

Правителството одобри решение за учредяване на сервитут върху недвижими имоти от държавния горски фонд, публична държавна собственост, в землището на кв. Симеоново за прокарване и преминаване на електрозахранване до хлораторна станция „Симеоново, съобщиха от правителствената пресслужба. Обхващат се земи в размер на 1,178 дка (един декар сто седемдесет и осем квадратни метра). Решението е на основание чл. 14 а, ал. 2 от Закона за горите и е съгласно действащ подробен устройствен план, одобрен с Заповед № РД-09-50-27 от 08.01.2007 г. на главния архитект на София.
Учредяването на сервитута е възмездно – „Софийска вода АД заплаща цена за учредяване сервитут в размер на 3 705,91 лв. За извършване на компенсационно залесяване фирмата внася в Национален фонд Българска гора средства в размер на 760,74 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във