Банкеръ Daily

Новини

Определени са министрите, които ще подпишат техническите споразумения по българо-швейцарската програма за сътрудничество

Кабинетът определи министрите, които ще подпишат техническите споразумения по изпълнението и в рамките на Рамковото споразумение между България и Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз.
Подпис под споразумението за тематичен фонд „Сигурност” ще сложат министрите на правосъдието и на вътрешните работи. Министърът на правосъдието ще подпише и Споразумението по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”, министрите на здравеопазването, на труда и социалната политика и на образованието, младежта и науката – по тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и други уязвими групи”, министърът на образованието, младежта и науката – по тематичните фондове „Стипендии” и „Изследвания”, а министърът на труда и социалната политика – по „Фонд за партньорства и експертна помощ”. Всички споразумения ще бъдат подписани и от министъра по управление на средствата от ЕС.
Рамковото споразумение е предложено за ратифициране от Народното събрание . Финансовата помощ за България по него е в размер на 76 млн. швейцарски франка и е насочена за развитието на четири приоритетни области за България – „Сигурност, стабилност и подкрепа за реформите”, „Околна среда и инфраструктура”, „Насърчаване на частния сектор” и „Развитие на човешките ресурси и социални дейности”.
Българо-швейцарската програма за сътрудничество има за цел да допринесе за намаляване на социалните и икономическите различия между България и другите държави от ЕС, както и между различните региони вътре в страната. Тя е своеобразен принос на Швейцария към кохезионната политика на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във