Банкеръ Daily

Новини

Определен е редът за изплащане на обезщетение на съпругите на военни, останали без работа заради преместване в друг гарнизон

Съпругите (съпрузите) на военнослужещи, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите си отношения, ще получават обезщетение в размер на минималната работна заплата за периода, през който не упражняват трудова дейност, но за не повече от 12 месеца. Според правителственото постановление, одобрено днес, обезщетението ще се отпуска след подадено заявление до съответното териториално поделение на НОИ и при регистрация в Агенцията по заетостта.
Безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещи в международни операции също ще бъдат обезщетявани месечно с минимална работна заплата докато техните съпруги/съпрузи са на мисия.
Постановлението подробно разписва реда и условията за получаване на обезщетенията и за прекратяване на изплащането им. Основната разлика със сега действащия нормативен акт е в отпадането на правото на обезщетение за допълнителни 12 месеца, когато военният работи в поделение с утежнени условия на служба. Списъкът на тези поделения се определяше със заповед на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във