Банкеръ Daily

Новини

ОПАК финансира 12 млн.лв. надграждането на централните системи на електронното правителство

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет одобри проектното предложение на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство.
Стойността на проекта е близо 12 млн. лв., а срокът за изпълнението му е 18 месеца. Сред целите на проекта са: намаляване на разходите на администрациите при обмен на информация и взаимодействие между системите им; създаване на условия за по-ефективно публично управление; улесняване на достъпа на гражданите и бизнеса до електронни услуги; усъвършенстване на централните системи на електронното управление; усъвършенстване на процесите за предоставяне на електронни административни услуги; усъвършенстване на оперативната съвместимост и осигуряване на възможности за интеграция на европейско ниво.
В изпълнение на проекта се очаква да бъде създаден регистър за електронна идентичност на потребителите и базови инфраструктурни електронни услуги, да бъде внедрена централна документооборотна система и да се създаде централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Предвидено е бенефициентът да създаде централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура и да усъвършенства портала на електронното управление, предоставящ информация чрез различни комуникационни канали. Очаква се най-малко 5 администрации да бъдат интегрирани към централната система за мобилна (SMS) нотификации и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса.

През последните две работни седмици бяха разплатени над 1,5 млн. лева по проекти, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет. Бенефициенти по проектите са Националната агенция за приходите, общините Земен, Смолян, Белово и Монтана, както и две неправителствени организации - КТ „Подкрепа и Съюзът на слепите в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във