Банкеръ Weekly

Новини

Омбудсманът атакува авансовото изплащане на дохода от лихви по депозити

Омбудсманът Константин Пенчев атакува пред Конституционния съд текст от Закона за данъците върху доходите на физическите лица поради противоречие с Конституцията.


Съгласно норматива при авансово изплащане на дохода от лихви по депозитни сметки в търговски банки, същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.


В искането на Константин Пенчев се посочва, че сnbsp; тази разпоредба на практика се придава обратна сила на въведения на 1 януари 2013 г. данък върху доходите от лихви по депозити на физически лица в случаите, когато съгласно условията на договора между търговската банка и лицето, лихвата е изплатена предварително и доходът от депозита е получен преди влизането в сила на разпоредбите, въвеждащи новия данък. Според Константин Пенчев е недопустимо държавата да се намесва по този начин в едно съществуващо правоотношение и да го преурежда в своя полза.


Проява на конституционните принципи за правова държава и законност в областта на данъчното право е правилото за неретроактивност на данъчната норма, посочва още Пенчев. Той визира становище на Конституционния съд, според което bdquo;обратното действие на закон, който посяга на придобити права, не е мотивирано в полза на висш обществен интерес без изразена ясна воля за уреждане на последиците, то не може да бъде определено по друг начин, освен като експроприация.rdquo;


Подобна уредба противоречи на принципа на правната сигурност, който е основен принцип и в правото на Европейския съюз. Съгласно този принцип лицата трябва да познават правните норми, за да могат да планират своите действия съобразно тези норми. Целта на принципа е гражданите да не бъдат поставени в положение на несигурност, поради неизвестност или промяна на последиците на правните норми, се посочва в становището на обмудсмана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във