Банкеръ Daily

Новини

ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД НЯМА ДА РАЗПРЕДЕЛЯ ДИВИДЕНТ ЗА 2005 Г.

Проведеното на 7 август 2006 г. общо събрание на акционерите на Оловно- цинков комплекс АД, Кърджали, прие доклада на управителните органи за дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2005 година. Акционерите заделиха печалбата за 2005 г. в размер на 16.039 млн. лв. за покриване на загуба от минали години, която е 24.021 мил. лева. За последните пет години компанията не е изплащала дивиденти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във