Банкеръ Daily

Новини

Около 70% от клиентите искат бързина и добри условия от банката си

Бързина на обслужването и добри условия са сред най-важните критерии за избор на банка през 2010 г. Това сочи национално проучване, извършено от агенция “Ноема” по поръчка на МКБ Юнионбанк. Изследването е направено през месец април сред близо 5 хил. анкетирани в национален мащаб.При избор на банка, в която да се вложат спестените средства, най-важна се оказва бързината на обслужването, която е посочена от 70% от анкетираните. На второ място е близостта на клона до дома или офиса - с дял от 40%. И двата критерия, поставени на първите две места по важност са свързани с пестене на време. Кризата, както променя отношението към парите и спестяванията, така също променя и отношението към времето.
Депозантът като социо-демографски профил най-често е мъж на възраст между 35-50 години (41% от анкетираните), с висше образование (с дял от 78%) и високи доходи (42% от притежателите на депозит печелят 700-1500 лв. месечно).
При избор на банка, от която да се изтегли ипотечен кредит, се откроява един водещ критерий, който е много по-силен от всички останали – изгодните условия. За 66% от хората да получат максимално приемливи параметри по кредита, с който да закупят собствен дом се оказва най-важното. Важно е да се отбележи, че все повече кандидат-кредитополучатели се интересуват не само от лихвата (която е само един от факторите на общата цена на заема), но и от останалите такси, комисиони и застраховки. МКБ Юнионбанк предлага ипотечен кредит Домът с крайна цена (т.нар. годишен процент на разходите) от 8.49%, което е една от най-ниските стойности у нас.
Най-често хората, които теглят ипотечен кредит са жени на възраст между 35-50 години (54% от анкетираните), с висше образование (с дял от 58%), служител със средни до високи доходи ( 46% от теглилите ипотечен кредит печелят 700-1500 лв. месечно). Интересен факт е, че 40% от хората с жилищен заем са на възраст до 34 години.
Изследването показва още, че вече поне 40% от българите ползват банкови продукти, като 41% имат кредит, а 40 на сто спестяват в депозит. Почти 20% от населението разполага както с кредит, така и с депозит.

Най-разпространената практика преди да се избере банка, е да се сравняват продуктите на три до пет банки. Едва около 6% от анкетираните не са сравнявали оферти, а директно са се насочили към определена банка (виж графиката). Това показва, че клиентите стават все по-информиарни и търсещи най-добрите условия, а не отиват директно в най-познатата им банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във