Банкеръ Daily

Новини

Около 12% от бюджета на ЕСФ са за мерки за борба с бедността

В настоящия програмен период с около 12% от бюджета на Европейския социален фонд (ЕСФ) се финансират целеви мерки за борба с бедността и насърчаване на социалното включване, обяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Втората конвенция на европейската платформа срещу бедността и социалното изключване.


Във форума участие взеха председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят по заетостта, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор, а Управляващият орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) бе единственият поканен за участие. Заместник-министър Зорница Русинова направи презентация на тема Как да се прилага социално-инвестиционния пакет чрез ЕСФ и участва в последваща дискусия за дефиниране приоритети за социални инвестиции за следващия програмен период. Форумът, организиран от Европейската комисия в сътрудничество с кипърското председателство на Евросъюза, се провежда в Брюксел.


В изказването си тя постави акцент върху факта, че 27% от структурните фондове в България или около 1.4 млрд. евро са заделени за ЕСФ. Заместник-министър Русинова уточни, че 14% от общия бюджет на ОПРЧР в страната е насочен за приоритетна ос Социално включване и развитие на социалната икономика.


България използва успешно възможностите на ЕСФ в областта на подобряването на достъпа до заетост на уязвимите групи, осигуряването на достъпа до качествени социални услуги и подобряване на достъпа до образование и намаляване на преждевременното напускане на училище.


Данните показват, че от началото на ОПРЧР повече от 68 хиляди безработни са участвали в обучения, от които около 58 хиляди са включени в заетост.


Приблизително 14 милиона евро ще бъдат изразходвани до края на 2014 г. за мерки за интеграция на децата в образователната сфера с фокус деца от уязвимите групи. Очакванията са, че поне 35 хиляди деца от уязвими етнически групи ще се включат в мерки за предотвратяване на преждевременното отпадане от училище. Общо 11 милиона евро са отпуснати за изграждане на включваща образователна среда за деца със специални образователни потребности. ОПРЧР подпомага и интеграцията на хора с увреждания и възрастните хора. До момента подкрепа са получили 45 хиляди човека и още 15 хиляди ще бъдат подкрепени до края на 2013 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във