Банкеръ Daily

Новини

Офис пазарът продължава да страда от силно ограничения брой сделки

През третото тримесечие на 2009 г. новите офис площи продължават да се увеличават, като са се появили нови 21 900 кв. м и наличността достигна 988 хил. кв. м, според проучването на Forton International.
Офис пазарът продължава да страда от силно ограничения брой сделки, въпреки позитивните сигнали за по-високо търсене от страна на потенциални наематели през тримесечието. Наемните нива в София са под натиск поради множеството нови офис проекти, които се очаква да се завършат през 2010-а. Наемодателите се опитват да привличат наематели с гратисни периоди и стъпаловидни наеми, но същевременно се стремят да запазят желаните от тях наемни нива в дългосрочен план.
Усвояването на офис площи продължава да спада. Основният двигател на офис пазара продължава да бъде оптимизирането на фирмените разходи под формата на предоговаряне на съществуващите договори за наем или преместване при по-добри наемни нива. Новите усвоени офис площи през третото тримесечие са в размер на 10 700 кв. м при 65 хил. кв. м нови заети офис площи през третото тримесечие на 2008 година.
Средните наемни нива за офиси клас А в София спадат до 14 евро/кв. м в сравнение с 19 евро/кв. м година по-рано. Наемните нива за офиси клас В и С са съответно 9 и 4.5 евро/кв. м при 14 и 8 евро/кв. м през третото тримесечие на 2008 година. Процентът на незаети площи се повишава с 2% за тримесечие и вече достига 14.5% за офиси Клас А в София.
През третото тримесечие, доходността на офиси клас А в София се запазва на нивото от второто тримесечие - 11%, при 7.5% само преди една година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във