Банкеръ Daily

Новини

Официалното откриват учебната година във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” на 27 септември

Официалното откриват учебната 2010/2011 година във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” на на 27 септември от 9:30 ч. в двора на висшето училище . На тържеството са поканени да присъстват всички студенти и преподаватели, бивши възпитаници, партньори, гости и приятели на ВУЗ-а.
Традиционно ще бъдат връчени студентски книжки и награди на първокурсниците, приети с най-висок бал, социални стипендии и стипендии за отличен успех от името на Асоциация ВСУ, от Ректорското ръководство и от работодатели.
Официални гости на тържествената церемония ще бъдат г-н Николай Няголов, зам.-областен управител на Варна, който ще приветства първокурсниците и г-н Евгени Орманлиев, председател на клуба на възпитаника на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Тази година над 12 000 студента ще започнат новата учебна година във Варненския свободен университет, обучавайки се в 49 бакалавърски и магистърски програми и 20 научни, акредитирани специалности за подготовка на докторанти.
Сред най-предпочитаните специалности са: „Право”, „Защита на националната сигурност”, „Международни икономически отношения”, „Финанси и счетоводство”, както и първата в България специалност „Дизайн за архитектурна среда”.
След официалното откриване новите студенти ще имат възможността да се срещнат с ръководствата на катедрите и бъдещите им преподаватели по професионални направления.
Варненският свободен университет е едно от най-големите висши училища в България. През 2006 г. получава от (НАОА) повторна акредитация с най-висока оценка за максималния срок от 6 години.
ВСУ ”Черноризец Храбър” е единствения български университет, удостоен от Европейската комисия със знаците DS Label и ECTS Label – знаци за качество и успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и признаване на дипломите за висше образование в Европа.
Европейските отличия ECTS и DS Label помагат на студентите да избират най-добрите университети за продължаване на своето образование, дават им възможност да участват в програми за мобилност, а техните квалификации се признават в различни страни, което е предпоставка за успешна професионална реализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във