Банкеръ Daily

Новини

Официално посещение на изпълнителния директор на Energy Cities в Добрич

По покана на кмета на град Добрич Детелина Николова на 23 февруари на официално посещение в Добрич са Жерар Манян и арх. Здравко Генчев, съобщиха от пресцентъра на общината.
Жерар Манян е изпълнителен директор на Energy Cities - Европейска Асоциация на местните власти, ангажирани да работят за своето енергийно бъдеще. Манян работи активно в областта на устойчивата енергия от самото й създаване през 1990 година. Към момента в нея членуват повече от 1000 градове от над 30 страни. (http://www.energy-cities.eu/)
Арх. Здравко Генчев е изпълнителен директор на ЕкоЕнергия - българската Общинската мрежа за енергийна ефективност и ЕнЕфект - Център за Енергийна ефективност. ЕкоЕнергия е сдружение на общини, чиято мисия е да допринася за утвърждаването на енергийната ефективност като важен компонент на политиката за устойчиво развитие на българските общини.
Община град Добрич е от учредители на ОМЕЕ и един от най-активните нейни членове от 1997 г. до момента, а ОМЕЕ е колективен член на Енержи-сите.
Стратегическата цел на Общинската мрежа за енергийна ефективност е да съдейства на българските общини: пълноценно да осъществяват всички свои функции по отношение на енергията, да мобилизират ресурси за осъществяване на енергийните си програми и да допринасят за формиране на ново обществено отношение към енергията.
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е неправителствена нестопанска организация с мисия да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията.
Официалната визита включва посещение на някои от обновените общински обекти (Детска ясла №2 Радост, Детска ясла №5 Пролет и др.), с което да се демонстрира активната работа на Община Добрич в борбата с климатичните промени и изпълнение на поетите ангажименти по Споразумението на кметовете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във