Банкеръ Daily

Новини

ОДОБРИХМЕ ЕВРОСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЕЛНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Правителството одобри проекта на Европейска стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, съобщиха от правителствената пресслужба. Очаква се документът да бъде приет на 15-ата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местните и регионални общности. В срещата на 15-16 октомври т. г. във Валенсия ще участват министри от всичките 47 страни, членки на Съвета на Европа.
България ще бъде една от държавите, в която пилотно ще бъдат разработени и приети национални планове за действие по стратегията. Освен у нас такива програми ще бъдат подготвени в Италия, Испания, Норвегия и Великобритания.
Поканата към България от Съвета на Европа е в резултат на активното участие на страната ни в работата на Конгреса на местните и регионалните власти в Европа, в Управителния комитет по местна и регионална демокрация към Съвета на Европа и ролята на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в обществено-политическия живот на страната. Важен аргумент за избора на България е и приетата от Министерския съвет през 2006 г. Стратегия за децентрализация и програма за изпълнението й. Съветът на Европа оценява и успешното сътрудничество между правителството и НСОРБ, базирано на диалог и споразумения за съвместни действия.
Участието ни в пилотната програма разкрива възможности за популяризиране на натрупания опит в политиката по децентрализация и стимулиране на гражданското общество в процеса на вземане на решения на местно ниво. То ще подпомогне и обмена на добри практики и идеи за по-ефективно местно самоуправление, за повишаване на гражданската активност на местно ниво, качеството на местните публични услуги и т. н.
Европейската стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, съответства на принципите и политиките на България за стимулиране на процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление. Целта е на гражданите на всички европейски страни да се осигури добро управление на местно ниво чрез постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, чрез ангажиране на населението и чрез политики, съответстващи на очакванията на хората.
Основни задачи на стратегията са три - гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и процеси; местните власти постоянно да подобряват управлението си; държавите да създават и утвърждават институционални предпоставки за подобряване на местното управление, основавайки се на съществуващи ангажименти, в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и останалите европейски стандарти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във